Lydruder

Støj er et miljøproblem. Vedvarende støj kan have store konsekvenser så som søvnmangel, irritation og andre forstyrrelser. En asymmetrisk opbygget rude kan afhjælpe eller reducere problemet. Hvis din boligs vinduer er placeret ud mod en større vej med meget trafik, kan det være en ekstra god idé, at vælge termoruder eller energiruder, der er specielt beregnet til lyd- og støjdæmpende formål. I Danmark er ca. 1 million boliger udsat for så stærke støjpåvirkninger, at miljøet må betegnes som utilfredsstillende. En termorude eller energirude reducerer lyden mærkbart, men det er ikke altid tilstrækkeligt. Derfor er der udviklet termoruder og energiruder specielt beregnet til lyd- og støjdæmpende formål.

Energiruden er normalt opbygget med 2 stykker lige tykke glas. Lydbølger der rammer glasset, får glasset til at vibrere og sende lydbølgerne videre på den anden side af glasset, de forsætter så til det næste lag glas. De 2 lag glas der er lige tykke vibrere nu i samme takt og bære lyden igennem ruden. Muligheden for yderlig dæmpning af støjen kan ske ved hjælp af tykkere glas, lamineret glas og lamineret glas der har en speciel folie der absorberer lydbølgerne. Et større luftmellemrum mellem glassene kan også hjælpe lidt på lyddæmpningen. Det kræver ikke de store konstruktionsændringer. Nogle gange kan det klares med nye glaslister, som er en lille ekstraudgift der ofte er givet godt ud. Samtidig kan en gennemgang af vinduets tætningslister og lukke mekanisme være givet godt ud. Lidt justering eller udskiftning af dele eller hele lister sikrer, at rammen slutter tæt til karmen og giver en optimal lydreduktion.

Ved at gøre ruden asymmetrisk i opbygningen (6-15-4) har det den effekt, at glassene ikke har samme svingninger og dermed reduceres lydbølgerne (støjen). En reduktion af lyden med 10 dB vil for det menneskelige øre opfattes som en halvering af støjen. Den asymmetriske rude 6-15-4 kontra 4-15-4 har en støjdæmpende forskel fra 31 dB til 35 dB

Skal vi tale sammen?
    Call Now Button