Sikkerhedsvinduer

Der er stor forskel på hvor betegnelsen sikkerhedsvinduer eller sikringsruder anvendes. Sikringsvinduer anvendes hvor noget skal sikres, f.eks. er ruden hos en guldsmed ofte en sikringsvinduer, der gør det meget besværlig at smadre ruden og bryde ind. Ruden kan opbygges med hærdet glas, der er meget stærkt eller lamineret glas, der ikke bare lige med det første falder fra hinanden. En kombination af begge dele er også muligt, således samles begge effekter i en rude.

Sikkerhedsvinduer anvendes der hvor ønsket om at undgå personskade er i fokus. Butiksdøre er som regel i hærdet glas, der er stærkt, men hvis det går i stykker bliver til mange små ufarlige stykker. Derimod er glas i tagkonstruktioner og lignende normalt udført med lamineret glas, der ved brud bliver hængende og ikke falder ned i store stykker med risiko for alvorlige personskader til følge. Hærdet og lamineret glas kan med fordel kombineres og give en større sikkerhed, dette er ofte anvendt ved glasværn og gulvglas.

Brandglas som sikkerhedsglas

Brandglas anvendes både hvor sikring og sikkerhed er for øje. Mange steder er kunstgenstande og eks. Serverrum sikret med brand glas, som i ordets forstand i tilfælde af brand beskytter mod varme og de altødelæggende flammer. I forbindelse med personsikkerhed anvendes brand glas til at sikre flugtveje i eks. kontorer. I sådanne tilfælde er det muligt, at det brænder på den ene side af glasset uden, at det kan mærkes på den anden side af glasset. Tidligere var brandglas opdelt i kategorier der hed BD 30,60,90.

Fra 2008 er brandglas blevet klassificeret i forhold til deres egenskaber. E = integritet. Materialets evne til at forblive intakt under brandpåvirkning. I = isolation. Materialets evne til at holde branden tilbage. W = stråling. Materialets evne til at stoppe varmestråling. Disse kan så kombineret i 3 typiske brandklasser som er. E: Holder flammer og røggasser tilbage. EI: Sørger også for, at ilden ikke trænger igennem glasset. EW : Sørger også for, at varmestrålingen ikke bliver for stor på den anden side af glasset. Udover en brandteknisk klasse inddeles brandbeskyttende glas også i forhold til glassets brandmodstandsevne, der angives som 30, 60, 90 eller 120. Tallet er en angivelse af, hvor mange minutter glasset kan holde flammer og røg tilbage.

Skal vi tale sammen?
    Call Now Button